Förenklad flödesmetodik: BRA WEBB-metodik

Förenklad flödesmetodik är en av BRA WEBB Academy nedskalad flödesmetodik. Vi behöver inte alla komponenter som vi skulle ha behövt om vi var i färd med att nulägeskartlägga och åtgärda flöden i en stor organisationen eller i ett företag som producerar många olika små saker som sätts samman till en produkt. Vad vi ska dock ha detaljerna i åtanke när vi skapar vår förenklade flödesmetodik, vår BRA WEBB-metodik.

Vi börjar grovt med att skissa. Papper och penna. Eller PowerPoint om du hellre vill det. Det brukar gå snabbast att rita till att börja med. I ett senare skede kan vi digitalisera flödet för att t.ex. enklare kunna distribuera (sända) det till kollegor.

Du. Ditt företag. Det är centrum. Hubben för varifrån budskap sänds. Det är också platsen dit kunder kommer för att köpa det du erbjuder. Tänk inte fysiskt eller geografiskt i det här skedet. Du är i centrum. En alternativ hubb kan dock i relation till ovanstående vara den konsult, byrå eller samarbetspartner du har i frågor rörande din webbmarknadsföring. Kanske är den personen eller det företaget leverantör av både metod och det rent operativa, eller så har du lagt ut endera delen av arbetet med webbmarknadsföring. Det spelar ingen roll just nu.

Vår skiss: BILD

Detta är det första utkastet. Kanske är det första gången som du gör detta? Du är inte ensam isåfall. Det är inte alls ovanligt att företagare jobbar på år efter år utan att sätta sig ned och bena ut vad som är vad samt hur allt hänger ihop. Du vill kanske efter den här kursen rent av applicera dina nyvunna kunskaper på andra delar av din verksamhet. Det kan vara ett sunt val, särskilt om du tänkt expandera eller sälja din verksamhet. Så att du har full koll på ditt företagande!

Vår första skiss visar dig i centrum, med “input” till vänster och kanaler till höger. Input kan även liknas vid idéer, tankar och funderingar samt erbjudanden av externa leverantörer. Input ska passera genom dig, ditt företag, filtreras och anpassas, optimeras och trimmas, innan sändning/distribution sker i utvalda kanaler. Utan denna filtrering, eller kanske snarare färgläggning, kommer ditt budskap inte att representera dig.

Skissen visar i nuläget enbart saker som sker. Inte hur lång tid varje moment tar eller varje moments exakta innehåll. Vi lyfter inte heller fram hur input ser ut efter att du gått loss med målarpenseln eller exakt hur budskapet/erbjudandet ska se ut i de olika kanalerna. Syftet nu inledningsvis är att få dig att börja tänka i flöden, att börja ta in BRA WEBB-metodiken.