Introduktion till webbmarknadsföring och logistik

Webbmarknadsföring är all marknadsföring som sker på webben, eller som en del felaktigt benämner den; internet. Webben är platsen vi alla besöker när vi surfar, skicka e-post, uppdaterar Facebook osv.

Webbmarknadsföring är marknadsföring i webbaserade kanaler. Ditt budskaps sänds och mottages via digitala, webbaserade, kanaler. När du skickar ett mejl sänder du ditt budskap till en eller flera mottagare. Och även om liknelsen vid mejlanvändning är haltande följer den principen. En princip som all marknadsföring följer vare sig den distribueras i digitala kanaler, i tryck eller mun till mun:

Sändning (eller distribution) av ett eller flera budskap i en eller flera kanaler till en eller flera mottagare.

Det som gör webbmarknadsföring så viktig idag är dess förmåga att spridas vidare utan att du som sändare aktivt verkar för att så ska ske. Ta som exempel en reklamfilm på TV. Du ser den. Din kompis ser den. Ni talar om den. Men ni kan inte se den igen om den inte finns på t.ex. YouTube. Webbmarknadsföring fångar upp det behovet, att dela vad du nyss mottagit, med din kompis eller någon annan.

För att illustrera komplexiteten (ja, det är invecklat) hos webbmarknadsföring kan logistiken flödesmetodik användas. Det är metoder som syftar till att illustrera flöden av varor, information, pengar mm med målsättningen att företag ska få en överblick av hur deras begränsade resurser rör sig i en organisation. Logistikmetoder kan även användas för att styra en produktion eller delar av en produktion samt följa upp vad som händer med varorna, informationen, pengarna osv. efter att en produktion är klar och har skeppats till kund.

Webbmarknadsföring uppkommer inte av sig självt. Det är flera steg före, under och efter produktionen av dina budskap eller erbjudanden som du vill marknadsföra till dina kunder och intressenter (som du önskar ska bli dina kunder). Med hjälp av logistikens flödesmetoder ska vi skapa en (relativt komplex modell) för din webbmarknadsföring. En modell som kommer att fungera som en lathund att falla tillbaka på, att använda för att skapa samstämmig och samordnad webbmarknadsföring.

Logistik